Wat is Yoga?

Het woord Yoga is afgeleid van de Sanskriet-wortel Yuj, die de volgende betekenissen heeft: verbinden, samenvoegen, vastmaken, het juk opleggen bij trekdieren, het richten en concentreren van de aandacht, gebruiken, toepassen. De betekenissen hebben te maken met eenheid, gerichtheid en oefening.

Het uitgangspunt van Yoga is het disciplineren van het intellect, het verstand, de emoties, de wil. Yoga betekent een vorm van zielenrust, waardoor men in staat is alle aspecten van het bestaan op evenwichtige wijze te benaderen.

-Mahadev Desai “The Gita according to Gandhi”

Yoga is een van de zes orthodoxe systemen van de Indiaanse filosofie. Patanjali verzamelde teksten, deed vergelijkend onderzoek en samenhang in het bestaande materiaal. In deze Yoga Sutra’s beschrijft Patanjali Yoga als Chitta Vritti Nirodah: Het beteugelen van mentale veranderingen. Er zijn verschillende oorzaken die de geest continue veranderen, die plezier en pijn veroorzaken, bijvoorbeeld het geheugen (herinneringen, indrukken van het verleden). Met behulp van Yoga kan de rusteloze geest weer tot rust worden gebracht, en energie op constructieve wijze worden gebruikt. Iemand die zich op het pad van de Yoga leer bevindt noemen we Yogi of Yogini.

De juiste middelen zijn even belangrijk als het doel wat men op het oog heet. Patanjali noemt deze middelen de 8 leden (stadia) van Yoga waarbij de 8e het doel is van de Yogi(ni):

  • Yama: Morele geboden
  • Niyama: Zelf zuivering door discipline
  • Asana: Fysieke houdingen
  • Pranayama: Ademhaling
  • Pratyahara: terugtrekken van de zintuigen
  • Dharana: Concentratie
  • Dhyana: Meditatie
  • Samadhi: Toestand van boven bewustzijn: Verlichting, Nirvana

Met Yama en Niyama beheerst de Yogi zijn driften en emoties en blijft hij in harmonie met de medemens. Asana’s houden het lichaam gezond en in harmonie met de natuur. Deze eerste 3 stadia vormen het naar buiten gericht zoeken.

Pratyahara en Pranayama leren de Yogi naar binnen te keren door het beoefenen van de zintuigen en de ademhaling te reguleren.

Dharana, Dhyana en Samadhi brengen en houden de Yogi in harmonie met zichzelf en zijn (Boeddha) natuur.

Mijn ervaringen hebben tot de conclusie geleid dat de beste manier om gemoedsrust te bereiken is doelgerichte beoefening van twee van deze acht stadia van Yoga, namelijk Asana en Pranayama.

-B.K.S Iyengar

Be. Love. Yoga.

Eva Sophie Rederikhoff
evasophier@gmail.com
Geen reactie's

Geef een reactie