Charles Darwin beschreef al in zijn boek “Origin of species” dat overleven niet draait om het recht van de sterkste maar om het vermogen om zich aan te passen. Diersoorten die zich beter aan kunnen passen aan hun omgeving hebben een grotere overlevingskans. Mensen en dieren die zich zo verzetten tegen verandering zijn vastgeroest met alle gevolgen van dien (mosselsyndroom). Denk in de Yoga aan Sukham en Stirah, de omschrijving van hoe een Yoga Asana (houding) dient te zijn volgens Patanjali, sterk en soepel. Zoals bamboe. Het waait mee, daar waar een dorre, droge tak wellicht zou afbreken.

Veerkracht is deel van een complex mechanisme dat beïnvloed wordt door vele factoren, waaronder de houding die we ten opzichte van een probleem aannemen. Die houding vereist onder andere zelfonderzoek en bewustwording. De logotherapie van Frankl was daar geschikt voor, maar mediteren kan ook.